MOUSE_SCROLL

KARTA KLIENTA

KLIENT:

Tauron Dystrybucja

WSPÓLNIE PRZEJECHANYCH:

8 dni

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce, która kontroluje pełen łańcuch wartości, począwszy od wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych.TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

Branding, Strona Internetowa