MOUSE_SCROLL

KARTA KLIENTA

KLIENT:

Grupa Instalbud

WSPÓLNIE PRZEJECHANYCH:

3miesiące i 14 dni

Grupa Instalbud skupia zależne od niej Firmy i Spółki działające w obszarach usług związanych z budownictwem i transportem. Zakres usług budowlanych obejmuje przede wszystkim kompleksową realizację i bieżącą obsługę sieci, przyłączy, instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Grupa ta jest ekspertem w dziedzinie wykonawstwa sieci i instalacji gazowych. Świadczy też usługi polegające na wszelkich robotach ziemnych wykonywanych własnym sprzętem, w tym przewiertach sterowanych.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

Strona internetowa